Online afspraken makenTEST

Wie zijn wij?

Per 01-01-2021 zijn de praktijken Cools, Wennekers en Laschet samengegaan. Zij vormen nu een maatschap: Huisartsen Kop van Zuid.

Patiënten zijn op naam ingeschreven bij één van de praktijkhouders. De 3 praktijkhouders worden ondersteund door vaste waarnemende huisartsen en praktijkondersteuners.

De praktijk is alle werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur.  De assistentes zijn opgeleid om de patiënt bij het eerste contact door middel van vragen stellen de juiste zorg te bieden, informatie te verstrekken en/of te verwijzen naar de juiste hulpverlener.

In Feijenoord verrichten de samenwerkende huisartsen laagdrempelige, kwalitatief goede en vast omschreven huisartsenzorg vanuit één pand, met de focus op de mens in zijn omgeving. Hierbij ondersteund door een energiek team van zorgverleners en praktijkmanagement en in nauwe samenwerking met andere eerste- en tweedelijns zorgverleners.

In onze praktijk streven wij naar een hoge kwaliteit op het gebied van patiëntgerichtheid, beleid en samenwerking. Met de professionele richtlijnen in gedachten proberen we zoveel mogelijk “zorg op maat” te leveren. Steeds in goed overleg met degene die het betreft en zo samen, huisarts en patiënt, besluiten te nemen. Wordt de zorg complexer, dan werken we op passende wijze samen met andere hulpverleners.