Online afspraken makenTEST

Ons zorgaanbod

Bij Huisartsen Kop van Zuid  werken verschillende zorgverleners. Zij werken, ieder binnen hun eigen functie, met elkaar samen, om u zo goed mogelijk  van dienst te kunnen zijn.

Wilt u meer weten over ons zorgaanbod? Klik dan in het menu op het onderdeel van de zorg waar u naar op zoek bent.

Huisartsen

Bij de huisarts kunt u terecht voor al uw medische vragen en klachten. U kunt telefonisch contact hebben of op het spreekuur een afspraak maken. Een huisbezoek is mogelijk wanneer u om medische redenen niet in staat bent om naar de praktijk te komen.


Hieronder ziet u speciale verrichtingen waarvoor u terecht kan in onze praktijk.

Chirurgische verrichtingen

Ook voor kleine chirurgische ingrepen kunt u in de huisartsenpraktijk terecht, altijd in overleg en na afspraak met de huisarts. De volgende ingrepen vinden regelmatig plaats:

 • hechten en verzorgen van wonden
 • plaatsen van een spiraaltje of implanon
 • aanmeten pessarium
 • verwijderen van talgkliercyste, vetbult, moedervlek, ouderdomsplek
 • nemen van biopten voor nadere diagnostiek
 • gedeeltelijke of volledige verwijdering van nagel bij een ingegroeide nagel
 • behandeling getromboseerde aambei
 • injecties in gewrichten en slijmbeurzen
 • injecties bij triggering, carpale tunnelsyndroom, peesontsteking

Plaatsen anticonceptiespiraal

Overweegt u de spiraal als anticonceptiemiddel? Dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken bij de assistente. Zij zal allereerst een afspraak inplannen voor een informatiegesprek bij een huisarts, waarna de afspraak voor de daadwerkelijke plaatsing kan worden ingepland.

Doktersassistentes

De doktersassistentes zijn het aanspreekpunt in de huisartsenpraktijk. Zij hebben ook hun eigen spreekuren.

U kunt rechtstreeks bij hen terecht voor:

 • adviezen over ziekten en aandoeningen
 • uitslagen van onderzoeken
 • injecties
 • uitspuiten van oren
 • het maken van uitstrijkjes i.v.m. bevolkingsonderzoek
 • 5-puntsmeting bloeddruk
 • onderzoek van urine voor het vaststellen van een blaasontsteking.
 • zwangerschapstest ( kosten 10 euro)

Op verwijzing van de huisarts doen de assistentes de volgende verrichtingen:

 • ECG
 • 5-puntsmeting bloeddruk
 • verbinden van wonden
 • behandelen van wratten
 • meten van de bloeddruk
 • hyposensibilisatie
 • CRP-onderzoek
 • onderzoek van urine

Doktersassistentes met een aanvullende opleiding doen doen vaste controles bij:

 • patiënten met suikerziekte
 • patiënten met hoge bloeddruk en/of verhoogd cholesterol
Praktijkondersteuner

De praktijkondersteuner helpt huisartsen bij het controleren en behandelen van patiënten met een chronische ziekte. Hij of zij heeft eigen spreekuren voor patiënten met suikerziekte, longziekten en hart- en vaatziekten. Op deze spreekuren voert men zelfstandig controles uit volgens vastgestelde protocollen en geeft men adviezen en informatie.

Voor veranderingen in de behandelwijze heeft men regelmatig overleg met de huisartsen. De praktijkondersteuners zijn te bereiken via de doktersassistente.

Praktijkondersteuner GGZ

POH-GGZ staat voor Praktijkondersteuning Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg. De POH-GGZ is opgeleid om psychische hulp te geven in de huisartsenpraktijk.

Als u met psychische en/of psychosociale klachten naar de huisarts gaat, kunt u met uw huisarts bespreken of een gesprek met de POH-GGZ zinvol kan zijn. Ook kan de huisarts u adviseren om gesprekken aan te gaan met de POH-GGZ. Als dat het geval is, wordt een afspraak gemaakt voor een eerste gesprek, een zogenaamde intake gesprek. In een intake gesprek zal de POH-GGZ uw klachten en vragen in kaart brengen. U kunt dan één of meerdere gesprekken en/of kortdurende behandelingen bij de POH-GGZ krijgen. Ook kan het zijn dat u een verwijzing krijgt naar een andere hulpverlener.

U bent door uw huisarts verwezen naar de POH-GGZ. Wat kan POH-GGZ zoal doen?

Een probleem verhelderen en samen bekijken wat ervoor nodig is om uw probleem op te lossen.

Het geven van informatie en/of scholing.

Hulp en/of advies geven, zodat u zelf weer in staat bent met de problemen beter om te gaan.

Doorverwijzen als dat nodig is.

Steeds meer ervaring wordt opgedaan met online behandelmethodes bij psychische klachten of stoornissen, E-health genoemd. De POH-GGZ kan u hierover informeren.

De POH-GGZ helpt u met gesprekken en is een kortdurende behandeling.

De POH-GGZ schrijft zelf geen medicijnen voor. Als medicijnen nodig zijn, dan wordt dit na overleg door uw huisarts voorgeschreven.

De POH-GGZ biedt gesprekken in een vertrouwde omgeving en heeft een medisch beroepsgeheim.

 Voor welke klachten kunt u zoal naar de POH-GGZ?

 • Depressie/somberheid
 • Angst/spanningsklachten
 • Verwerkingsproblemen
 • Aanpassingsproblemen
 • Relatieproblemen
 • Werk gerelateerde klachten
 • Vermoeidheidsklachten
 • Stress/overspannenheid/burn-out
 • Mensen met lichte chronische psychische problematiek

Zijn er kosten aan verbonden?

De gesprekken met de POH-GGZ worden vergoed door de basisverzekering. Uw eigen risico wordt niet aangesproken omdat de zorg onder huisartsenzorg valt. Ook hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Bij doorverwijzing kunt u bij uw zorgverzekeraar informatie krijgen over vergoeding van de kosten.

Als u plotseling niet op uw afspraak kan komen, is het belangrijk dat u minimaal 24 uur van te voren afbelt bij het gezondheidscentrum. De tijd die voor u gereserveerd was, kan dan nog worden gebruikt voor iemand anders.

Opleidingen

Huisarts in opleiding

Per 1 september 2021 zullen wij gaan starten met de begeleiding van een huisarts in opleiding. Het betreft een student uit het 1ste  jaar van de huisartsopleiding van het Erasmus Medisch Centrum (EMC).

Medisch studenten

Wij leiden regelmatig co-assistenten van het EMC op. Het kan zijn dat u gevraagd wordt of u akkoord gaat dat de co-assistent met uw huisarts meekijkt.

Opleiding doktersassistentes

Onze praktijk is een erkende stageplaats voor doktersassistentes in opleiding.

Voor wat kunt u nog meer in de praktijk terecht?

Podotherapie:        elke donderdag

Diëtiste:                   elke woensdag vanaf 13.00 uur

STAR-SHL:               elke werkdag tussen 08.00 en 11.00 uur