Online afspraken makenTEST

Onderzoeken (diagnostiek)

Wanneer u met gezondheidsklachten bij de huisarts komt, kan de huisarts in bepaalde gevallen direct achterhalen wat de oorzaak van uw klachten is. Soms is aanvullend onderzoek echter nodig om te kunnen bepalen waar u precies last van heeft. Dit aanvullend onderzoek wordt ook wel diagnostiek genoemd.

Verschillende vormen van diagnostiek

In onze gezondheidscentra bieden we verschillende soorten van diagnostiek aan.

Bloedafname

Eén van de meest gebruikte vormen van diagnostiek is bloedafname. Wanneer uw huisarts of een andere zorgverlener uw bloed wil laten onderzoeken, ontvangt u een formulier met daarop aangegeven wat er onderzocht moeten worden. Neem dit formulier mee als u bloed laat afnemen en overhandig het aan degene die uw bloed afneemt.
 

STAR-SHL verzorgt bij ons op de praktijk de bloedafname. Dit gebeurt op afspraak. U kunt online een afspraak maken om bloed te prikken via

Voor sommige bloedonderzoeken is het belangrijk dat u nuchter bent. De huisarts zal dat dan aan u doorgeven. Nuchter zijn houdt in dat u vanaf 8 uur voor de bloedafname niet meer mag eten en drinken. Een slokje water mag u wel drinken. Het innemen van medicijnen is ook toegestaan, behalve als u hiervoor een aparte instructie heeft gekregen van uw arts.

Het afgenomen bloed wordt naar een laboratorium gebracht voor analyse. Het laboratorium koppelt de uitslag van het bloedonderzoek terug naar de huisarts. Wanneer dat gebeurt, hangt af van het soort onderzoek. Veel uitslagen zijn al de volgende dag bekend, maar bij sommige onderzoeken duurt het langer voor de uitslag bekend is.

Bloedafname en het daarop volgende onderzoek vallen onder het eigen risico.

Urineonderzoek

In een aantal gevallen zal de arts uw urine willen laten onderzoeken.

Om uw urine goed te kunnen onderzoeken is het belangrijk dat het potje geen andere stoffen bevat. In jampotjes of potjes van groenten en dergelijke kunnen vaak (onzichtbare) resten blijven zitten, die van grote invloed zijn op de uitslag. Gebruik daarom een speciaal urinepotje dat u af kunt halen bij de huisarts of de apotheek.

U kunt de urine aan de balie inleveren tussen 08.00-10.00 uur elke werkdag.

Urine die wordt ingeleverd in verband met (het vermoeden van) een blaasontsteking wordt op de locatie zelf onderzocht. Voor andere onderzoeken wordt de urine naar het laboratorium gestuurd. Het laboratorium koppelt de uitslag van het urineonderzoek terug naar de huisarts. Wanneer dat gebeurt, hangt af van het soort onderzoek. De meeste uitslagen zijn binnen twee tot vier werkdagen bekend.

Urineonderzoek dat op de locatie zelf wordt gedaan (bij vermoeden blaasontsteking) valt niet onder het eigen risico omdat het bij huisartsenzorg hoort. Alle andere urineonderzoeken (ook mogelijke vervolgonderzoeken bij vermoeden blaasontsteking) worden bij het laboratorium gedaan en vallen wel onder het eigen risico.

ECG

U kunt op verzoek van de huisarts een ECG (hartfilmpje) laten afnemen. Wanneer de huisarts een ECG (hartfilmpje) wil laten maken, hoeft u daarvoor dus niet altijd naar een cardioloog in het ziekenhuis. Bovendien valt de ECG die bij de huisarts wordt gemaakt niet onder het eigen risico (bij het ziekenhuis wel), waardoor het u mogelijk geld scheelt.

De ECG wordt afgenomen door de doktersassistent en duurt ongeveer 20 minuten. De huisarts bekijkt de uitkomst van de ECG, de uitslag wordt met u besproken. Op basis van de uitslag kan de huisarts beslissen of een verwijzing naar de cardioloog noodzakelijk is.

5-punts bloeddrukmeting

U kunt  op verzoek van de huisarts of praktijkondersteuner een 5-punts bloeddrukmeting laten afnemen. Wanneer de huisarts een 5-punts bloeddrukmeting wil laten doen, hoeft u daarvoor dus niet altijd naar het ziekenhuis. Bovendien valt de 5-punts bloeddrukmeting die bij de huisarts wordt afgenomen niet onder het eigen risico (bij het ziekenhuis wel), waardoor het u mogelijk geld scheelt.

U krijgt een bloeddrukmeter om, Deze bloeddrukmeter meet om de 5 minuten automatisch de bloeddruk.

De huisarts bekijkt de uitkomst van de 5-punts bloeddrukmeting en bespreekt de uitslag met u. De uitslag wordt met u telefonisch besproken met degene die het onderzoek heeft aangevraagd. Op basis van de uitslag kan de huisarts beslissen of een verwijzing naar een specialist noodzakelijk is.

Longfunctietest (spirometrie)

U kunt op verzoek van de huisarts een longfunctietest laten afnemen (ook wel spirometrie genoemd). Wanneer de huisarts een longfunctietest wil laten afnemen, hoeft u daarvoor dus niet altijd naar een longarts in het ziekenhuis. Bovendien valt de longfunctietest die bij uw gezondheidscentrum wordt afgenomen niet onder het eigen risico.

CRP-sneltest

U kunt op verzoek van de huisarts een CRP-sneltest afnemen.

Door middel van een vingerprik wordt een heel klein beetje bloed afgenomen. Met een speciaal daarvoor ontwikkeld apparaat kan dan binnen enkele minuten worden vastgesteld of er bepaalde ontstekingswaarden aanwezig zijn in het lichaam.

Door de uitslag van de CRP-sneltest kan de huisarts bij bijvoorbeeld acuut hoesten sneller inschatten wat verstandig is: verwijzen naar een specialist, antibiotica voorschrijven of nog even afwachten.

Net als reguliere bloedafname valt de CRP-sneltest wel onder het eigen risico.

Doppleronderzoek

U kunt op verzoek van de huisarts een Doppleronderzoek laten doen. Wanneer de huisarts een Doppleronderzoek wil laten doen, hoeft u daarvoor dus niet altijd naar het ziekenhuis. Bovendien valt het Doppleronderzoek dat bij de huisarts wordt gedaan niet onder het eigen risico (bij het ziekenhuis wel), waardoor het u mogelijk geld scheelt.

Bij een vaatonderzoek wordt de bloedstroom in de (slag)aders in uw armen en/of benen onderzocht met behulp van geluidsgolven en het meten van de bloeddruk in beide armen en benen. Dit wordt doorgaans door de praktijkondersteuner gedaan.

De praktijkondersteuner of huisarts bekijkt de uitkomst van het Doppleronderzoek en bespreekt de uitslag met u. Op basis van de uitslag kan de praktijkondersteuner of huisarts beslissen of een verwijzing naar een specialist noodzakelijk is.

Teledermatologie

Soms maakt de huisarts gebruik van teledermatologie. Wanneer de huisarts bij een huidprobleem wil dat de dermatoloog (huidspecialist) meekijkt, kan de huisarts een foto van uw huidprobleem maken tijdens het consult. De huisarts zal de foto dan opsturen en door de dermatoloog laten beoordelen. De uitslag is dan vaak binnen enkele dagen bekend.

Teledermatologie valt onder het eigen risico, omdat het specialistenzorg betreft. Wel is een teleconsult vaak voordeliger dan een consult bij de dermatoloog zelf in de spreekkamer.

Op basis van de uitslag kan de huisarts beslissen of een verwijzing naar een dermatoloog noodzakelijk is.